Saken gjelder videre anke over kjennelse om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.06.2011, HR-2011-01238-U, (sak nr. 2011/1047), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Schei, Stabel, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen