Saken gjelder videre anke over kjennelse om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.10.2011, HR-2011-02000-U, (sak nr. 2011/1725), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Erik Ulvesæter) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Endresen, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen