Saken gjelder videre anke over kjennelse om varetektsfengsling - spørsmål om brev- og besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.02.2011, HR-2011-00281-U, (sak nr. 2011/229), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Jens-Ove Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Matheson, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen