Saken gjelder videre anke over kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.06.2011, HR-2011-01279-U, (sak nr. 2011/1079), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Møse, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen