Saken gjelder videre anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 13.01.2011, HR-2011-00085-U, (sak nr. 2011/48), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Espen Skjerven)

Dommere: Tjomsland, Utgård, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen