Saken gjelder videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.04.2011, HR-2011-00819-U, (sak nr. 2011/657), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Aasmund O. Sandland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Stabel, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen