Saken gjelder videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.04.2011, HR-2011-00849-U, (sak nr. 2011/678), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Aasmund O. Sandland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Bårdsen, Møse

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen