Saken gjelder anke til Høyesterett over lagmannsrettens dom i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.03.2011, HR-2011-00533-U, (sak nr. 2011/187), straffesak, anke over dom

A (advokat Vegard Svarva) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Bårdsen, Matheson, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen