Spørsmål om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.09.2011, HR-2011-01679-U, (sak nr. 2011/1461), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Utgård, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen