Spørsmål om inhabilitet for alle dommarane i Borgarting lagmannsrett

Høgsteretts ankeutvals vedtak, 02.09.2011, HR-2011-01655-U, (sak nr. 2011/1406), straffesak, habilitet

A (advokat Ole Petter Drevland)

Dommarane Matningsdal, Utgård, Webster

Les heile avgjerda

Til toppen