Spørsmål om lagmannsrettens begrunnelse for ankenektelse er tilstrekkelig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28.11.2011, HR-2011-02221-U, (sak nr. 2011/1828), straffesak, anke over beslutning,

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen