Vold mot tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. oktober 2011, HR-2011-01904-U, (sak nr. 2011/1579), straffesak, anke over dom, A (advokat Håvard Flatland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Stabel, Normann

 Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen