Avgiftsplikt - utenlandsk klient

Høyesteretts dom 11. oktober 2012, HR-2012-01939-A, (sak nr. 2012/23), sivil sak, anke over dom

Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot Norwegian Claims Link AS (advokat Kaare Andreas Shetelig)

Dommere: Noer, Bårdsen, Stabel, Indreberg, Matningsdal

Saken gjelder spørsmål om avgiftsplikt for omsetning av advokattjenester til utenlandsk klient.

Det norske selskapet Norwegian Claims Link AS (NCL) gjennomfører her i landet skadeoppgjør på vegne av AmTrust International Underwriters Ltd, som selger eierforsikringer i Norge. En del saker blir avgjort i rettsapparatet, og NCL utfører også advokattjenester knyttet til denne delen av skadeoppgjørene.

NCL omsatte i 2004-2008 advokattjenester til AmTrust uten å beregne merverdiavgift på fakturaer merket ”prosessoppdrag” og ”behandling av stevning”. Skatt øst fattet 27. november 2008 vedtak om å etterberegne NCL for merverdiavgift med kr 724 500 og å ilegge tilleggsavgift på kr 217 350 (30%). Etter klage ble vedtaket stadfestet av Klagenemnda for merverdiavgift 16. februar 2009.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen