Anke over Borgarting lagmannsretts dom 31.10.2011 over rettsbruken og bevisvurderinga

Høgsteretts ankeutvals orskurd og vedtak, 02.02.2012, HR-2012-00264-U, (sak nr. 2011/2085), sivil sak, anke over dom

Songa Services AS (advokat Arild Dommersnes), Stena Drilling AS (advokat Trond Stang) og Norges Rederiforbund (partshjelper) (advokat Are Gauslaa) mot A, B, C og D (advokat Eyvind Mossige og advokat Karianne Rettedal)

Dommarane Utgård, Falkanger, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen