Anke over Gulating lagmannsretts kjennelse 17.02.2012

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 25.04.2012, HR-2012-00841-U, (sak nr. 2012/679), sivil sak, anke over kjennelsse

A AS (advokat Nils E. Tangedal) mot B (advokat Cathrine Sivertsen Forberg)

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen