Anke over avslag på søknad om fri sakførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 02.11.2012, HR-2012-02081-U, (sak nr. 2012/1721), sivil sak, anke over beslutning

A og B (advokat Mads Schjølberg)

Dommere: Øie, Endresen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen