Midlertidig avgjørelse om fast bosted og samvær etter barneloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30.10.2012, HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Joacim Holter) mot B (advokat Stian Auglend)

Dommere: Skoghøy, Bull, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet.

Til toppen