Anke over kjennelse om å fremme søksmål med krav om omstøtelse av gavesalg fra et uskiftet bo

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.01.2012, HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse

A og B (advokat Tarjei Aasen) mot C (advokat Elling Skaar)

Dommre: Indreberg, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen