Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme anke i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.04.2012, HR-2012-00732-U, (sak nr. 2012/600), sivil sak, anke over beslutning

I. A (advokat Tore Ihlebæk) mot X kommune (advokat Lars Dahlback),

II. B (advokat Bård Vikanes) mot X kommune (advokat Lars Dahlback)

Dommere: Gjølstad, Indreberg, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen