Anke over lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til fremme av overskjønn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16.03.2012, HR-2012-00585-U, (sak nr. 2012-65), sivil sak, anke over beslutning

Tvisteloven § 29-3 første ledd

Johan Langes og Søskendes Legat (advokat Helge Tveit) mot BKK AS (advokat Endre Grande)

Dommere: Stabel, Tønder, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen