Anke over lagmannsrettens hevningskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26.10.2012, HR-2012-02024-U, (sak nr. 2012/1720), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Erik Knag Johannesen) mot B (advokat Else Marie Bernt Håkonsen)

Dommere: Øie, Endresen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen