Anke over lagmannsrettens kjennelse om avvisning av søksmål fordi kravet i saken er rettskraftig avgjort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 28.06.2012, HR-2012-01329-U, (sak nr. 2012/948), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Kjersti Klaastad Svendsen) mot Am Trust International Underwriters Ltd (advokat Line Solveig With)

Dommere: Matningsdal, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen