Anke over lagmannsrettens orskurd om ikkje å avvise anke som for seint framsett

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 19.12.2012, HR-2012-02383-U, (sak nr. 2012/1857), sivil sak, anke over orskurd

A (advokat Thormod Bjerkholt) mot B, C og Protector Forsikring ASA (advokat Thomas Myran)

Dommarane Matningsdal, Utgård, Bårdsen

Les heile avgjerda

Til toppen