Anke over lagmannsrettens saksbehandling, bevisbedømmelse og rettsanvendelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 05.07.2012, HR-2012-01381-U, (sak nr. 2012/1160), sivil sak, anke over dom

A (advokat Ingrid Walmsnæss wehn) mot B (advokat Kjersti Lunde)

Dommere: Skoghøy, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen