Anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.06.2012, HR-2012-01275-U, (sak nr. 2012/949), sivil sak, anke over kjennelse

Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Amund Noss) mot A (advokat Henning Borge)

 

Dommere: Stabel, Kallerud, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen