Begjæring om gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.12.2012, HR-2012-02381-U, (sak nr. 2012/1901), sivil sak, begjæring om gjenåpning

A (advokat Johannes Wegner Mæland) mot B AS (advokat Egil Jarslett)

Dommere: Matningsdal, Utgård, Tønder

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen