Foreløpig avgjørelse etter barnelova 60 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 17.04.2012, HR-2012-00758-U, (sak nr. 2012/620), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Einar With) mot B (advokat Per Øyvin Andersen)

Dommere: Matningsdal, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen