Fremleggelse av bevis

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 12.11.2012

HR-2012-02165-U, (sak nr. 2012/1042), sivil sak, anke over dom

A, B, C (advokat Håkon Bodahl-Johansen - til prøve) (advokat Anders Løvlie - rettslig medhjelper) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokan Jan Fougner) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik) (Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell - rettslig medhjelper)

HR-2012-02166-U, (sak nr. 2012/688), sivil sak, anke over dom

D, E, F, G (advokat Arild Humlen) og Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokan Jan Fougner) mot staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kine E. Steinsvik) (Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell - rettslig medhjelper)

Dommere: Skoghøy, Noer, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen