Fremleggelse av dokumentbevis

Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse, 07.03.2012, HR-2012-00501-U, (sak nr. 2012/217), sivil sak, kjæremål

Multi Phase Meters AS (advokat David Brambani) mot Roxar Flow Measurement AS (advokat Kristin Farstad)

Dommere: Gjølstad, Tønder, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen