Gjenåpning av farskapssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2012, HR-2012-01202-U, (sak nr. 2012/918), sivil sak, anke over kjennelse

A, B og C (advokat Arne Gjeraker) mot D (advokat Pål Sverre Hernæs)

Dommere: Stabel, Bårdsen, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen