Kjennelse - inngitt skriftlig innlegg på vegne av Facebookgruppe

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2012, HR-2012-01205-F, (sak nr. 2012/398), sivil sak, anke over kjennelse

Flexiped AS (advokat Lars Berntsen) mot Brødrene Fossum AS (advokat Harald Hjort)

 

Dommer: Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen