Krav om bevistilgang i sak for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.11.2012, HR-2012-02150-U, (sak nr. 2012/1662), sivil sak, anke over kjennelse

Fjellstrand AS (advokat Christian Hausvik), A, B, C, D (advokat Filip Truyen) og Sparebank 1 SR Finans AS (partshjelper) (advokat Stein Pettersen) mot Miljødronningen AS (advokat Pål Magne Bakka)

Dommere: Utgård, Øie, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen