Krav om sikkerhet etter aksjeloven § 12-6 nr. 2 og § 14-7 jf. § 13-15 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 08.11.2012, HR-2012-02125-U, (sak nr. 2012/1618), sivil sak, anke over kjennelse

I. Minnoch AS, Bennan AS, AS Quatro og Invento AS (advokat Lars Ulleberg Jensen) mot Compania la Gomera AS (advokat Geir Even Asplin) II. Compania la Gomera AS (advokat Geir Even Asplin) mot Minnoch AS, Bennan AS, AS Quatro og Invento AS (advokat Lars Ulleberg Jensen) 

Dommere: Skoghøy, Øie, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet.

Til toppen