Lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i sak vedrørende tvist om sluttoppgjør i entrepriseforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.05.2012, HR-2012-01019-U, (sak nr. 2012/782), sivil sak, anke over kjennelse

NCC Construction AS (advokat Hans Christian Brodtkorb) mot Geoingeniørene AS og Gjensidige Forsikring BA (advokat Trond Werner Lunde)

Dommere: Tjomsland, Bårdsen, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen