Oppfriskning for oversittelse av tilsvarsfrist i tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17.02.2012, HR-2012-00364-U, (sak nr. 2011/2054), sivil sak, anke over kjennelse

Villmarksleiren ANS (advokat Thom-Kåre Granli) mot A (advokat Morten Broch Poulsson)

Dommere: Gjølstad, Matheson, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen