Oversittet ankefrist og spørsmål om når tingrettens dom skal anses forkynt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24.10.2012, HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse

Infrastructure Management AS og Isero AS (advokat Henrik A. Jensen) mot Bergen kommune

Dommere: Tjomsland, Indreberg, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen