Rettskraftvirkningen av kjennelse om fordeling av kjøpesum etter tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.09.2012, HR-2012-01748-U, (sak nr. 2012/1453), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Magnhild Pape Meringen) mot B (advokat Jan E. Todal)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen