Saken gjelder hvorvidt et krav som er gjort til tvistegjenstand, allerede er rettskraftig avgjort

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 16.05.2012, HR-2012-01058-U, (sak nr. 2012/624), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Rasmus Asbjørnsen) mot B (advokat Morten Steenstrup)

Dommere: Tjomsland, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen