Saken gjelder videre anke over en kjennelse om tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.01.2012, HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse

Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg (advokat Per Slinde) mot Bundegruppen AS (advokat Johan Ratvik)

Dommere: Tjomsland, Webster, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen