Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjerd

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 31.01.2012, HR-2012-00245-U, (sak nr. 2011/2061), sivil sak, anke over orskurd

A (advokat Tom A. Torkildsen) mot B (advokat Ingvald Snerthammer)

Dommarane Utgård, Bårdsen, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen