Særskilt anke over sivile krav som er pådømt i dom avsagt av Borgarting lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 30.03.2012, HR-2012-00695-U, (sak nr. 2012/124), sivil sak, anke over dom

I. A, B og C (advokat Harald Stabell) mot D (advokat Stine Laier Nybø) og E (advokat John Christian Elden)

II. E (advokat John Chrisitan Elden) mot A, B og C (advokat Harald Stabell)

 

Dommere: Stabel, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen