Spørsmål om avvisning av søksmål som følge av oversittelse av søksmålsfrist etter eigedomsskattelova § 23

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 22.05.2012, HR-2012-01085-U, (sak nr. 2012/779), sivil sak, anke over kjennelse

Bergen kommune (advokat Karstein Rye) mot Sponviken borettslag (advokat Per Magnus Falnes)

Dommere: Tjomsland, Skoghøy, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen