Spørsmål om fast bosted og samvær i barnefordelingssak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 21.05.2012, HR-2012-01068-U, (sak nr. 2012/903), sivil sak, anke over dom

A mot B (advokat Kolbjørn R. Wisth)

Dommere: Skoghøy, Øie, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen