Spørsmål om oppfrisking for oversitjing av ankefrist

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 06.12.2012, HR-2012-02314-U, (sak nr. 2012/1827), sivil sak, anke over kjennelse

A mot Norges Tennisforbund (advokat Sturla Blanck Torkildsen)

Dommarane Utgård, Øie, Bergsjø

Les heile avgjerda

Til toppen