Spørsmål om oppfriskning for fristoversittelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.07.2012, HR-2012-01387-U, (sak nr. 2012/1036), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot B (advokat Klaus Døscher)

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen