Spørsmål om stadfesting av tvungen gjeldsordning

Høgsteretts ankeutvals orskurd, 19.01.2012, HR-2012-00141-U, (sak nr. 2011/2095), sivil sak, anke over orskurd

A AS (advokat Jens Lind) mot B

Dommarane Utgård, Falkanger, Kallerud

Les heile avgjerda

Til toppen