Videre anke over tingrettens sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.03.2012, HR-2012-00564-U, (sak nr. 2012/230), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Svein-Olav Bøen) mot B (advokat Jo Are Aamodt Brænden)

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen