Anke fra to domfelte over saksbehandling og straffutmåling i sak om frihetsberøvelse og overlagt drap

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 23.03.2012, HR-2012-00624-U, (sak nr. 2012/392), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden og advokat Gøran Møller Christiansen) mot Den offentlige påtalemyndighet og B (advokat Frode Sulland og advokat Stine Laier Nybø) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen