Anke over beslutning om ikke å gi samtykke til å fremme en anke over straffedom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2012, HR-2012-01307-U, (saknr. 2012/1068), straffesak, anke over beslutning

I. A (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Stabel, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen