Anke over lagmannsrettens dom i sak om grovt bedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 10.07.2012, HR-2012-01415-U, (sak nr. 2012/1079), straffesak, anke over dom

A (advokat bjørn Stefanussen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen